Latest stories

  • Wujud Awal Permukaan Bumi

    222753 planet bumi 663 382

    Bumi diketahui telah berumur 4,54 miliar tahun sejak peristiwa dentuman besar Big Bang. Mengenai bentuk awal bumi, dalam teori lama disebutkan permukaan planet diselimuti magma […]